Great Brak River Conservancy - Groot Brakrivier Bewarea

klein vir bewarea
vir bew web Logo Grootbrak

Great Brak River Conservancy is registered with

cape nature

BESTUUR

and part is of the Garden Route Conservation Forum

Groot Brak Bewarea verkies elke jaar ‘n nuwe bestuur. Hierdie web-tuiste en ons Facebook blad het ten doel om kommunikasie met lede, vennote en die algemene publiek te bevorder. Ons projekte word in samewerking met staatsinstellings, publieke instellings, organisasies en besighede van Groot Brakrivier bedryf. Groot Brakrivier Bewarea erken met dank die borgskappe en betrokkenheid van ons vennote.

MANAGEMENT

Great Brak Conservancy elects a Management Committee each year. This web-site was initiated to improve communication with members, Associates of the Conservancy and the general public. Our projects are done in partnership with the Community, Government Public Organizations and Businesses of Great Brak River. The Conservancy acknowledges the sponsorship and partnership  in major projects.

OUR PARTNERS - ONS VENNOTE

LOGO PETROSA
TOKKIE NEL LOGO
new reebok logo

Burger

picoBranding2013LogoPrimaryTRANS

de dekke web

fANCYiNC

muesuem newsletter

ilita lodge
wATSON sHOES
MOSSELBAY
Clint & Co Blou logo
eden municipality

At Great Brak Conservancy, nature always comes first. Groot Brak Bewarea plaas die natuur eerste