Great Brak River Conservancy - Groot Brakrivier Bewarea

klein vir bewarea
vir bew web Logo Grootbrak

VOŽLKYK IN GROOT BRAKRIVIER EN OMGEWING.

Rondevlei 2013

‘n Groot verskeidenheid voŽls kom in die verskillende habitatte in Groot Brakrivier voor. In Grootbrakrivier en omgewing is daar ‘n riviermonding, strande,   vleilande, grasvelde, woude. fynbos en Karooveld.

Besonderhede uitstappies, voŽlkyk plekke en fotos van voŽls wat by die meer gesogte voŽlkykplekke voorkom  word op die webtuiste vertoon.

Groot Brakrivier Bewarea het ‘n Aktiewe VoŽlkyk groep wat maandeliks op uitstappies gaan. Vir meer inligting hieroor, en meer inligting oor voŽlkyk in Grootbrakrivier u die  sameroeper, Aussie Eybers by Tel 044 6202711 of skakel 0824965392

  Die Voelkykgroep bedryf ook ‘n Faceboekblad       Facebook                            .

At Great Brak Conservancy, nature always comes first. Groot Brak Bewarea plaas die natuur eerste