Great Brak River Conservancy - Groot Brakrivier Bewarea

klein vir bewarea
vir bew web Logo Grootbrak

PARTICIPATE

NEEM DEEL

Residents of and visitors to Great Brak River and surrounds are welcome to participate in any activity hosted by the Conservancy. Dates and details of Activities are published on this Website and in local newspapers

Enige inwoner of besoeker aan Groot Brakrivier en omgewing is welkom om aan enige van Groot Brakrivie Bewrea se Aktiwiteite deel te neem. Besonderhede van Bewarea aktiwiteite word deur die webtuiste en plaaslikke media verkondig.

JOIN

SLUIT AAN

Residents of Great Brak River and surrounds are welcome to apply for membership of the Great Brak River Conservancy. Membership forms is available at our Secretary.

Enige inwoner van Groot Brakrivier en omgewing is welkom om aansoek te doen om lidmaatskap van Groot Brakrivier Bewarea. Lidmaatskap vorms is beskikbaar by die Sekretaresse 

DONATE

MAAK DONASIE

The Conservancy is funded by Membership fees, Donations and fund raising Projects well sponsored by local Businesses and supported by local authorities. 

Donations can be paid into NEDBANK to”Grootbrakrivier Bewarea” account number  2472010273, Langeberg Mall, Branch number 147205

Grootbrakrivier Bewarea word befonds deur lidmaatskapfooie, donasies van weldoeners en fondsinsamelingsprojekte wat ruim deur ons plaaslikke owerhede en Besighede ondersteun word.

Donasies kan by Nedbank aan “Grootbrakrivier Bewarea” rekening nommer 2472010273 Langeberg Winkelsentrum, tak nommer 147205 inbetaal word

At Great Brak Conservancy, nature always comes first. Groot Brak Bewarea plaas die natuur eerste